Wskazówki dotyczące tworzenia zawartości

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br><pre>

    Ten serwis pozwala na wprowadzanie zawartości w formacie HTML. Nauka tego języka może wydawać się skomplikowana, ale korzystanie z ograniczonego zestawu znaczników jest bardzo proste. Poniższa tabela pokazuje przykłady użycia każdego ze znaczników jaki jest dozwolony w serwisie.

    Dla uzyskania dalszych informacji należy przejrzeć specyfikację HTML na stronach organizacji W3C lub użyć wybranej wyszukiwarki w celu odszukania stron, na których objaśniono zasady korzystania z języka HTML.

    Opis znacznikaWpisuje sięOtrzymuje się
    Znaczniki zwane kotwicami służą do tworzenia odnośników do innych stron.<a href="https://cocoate.com">cocoate.com</a>cocoate.com
    Zaakcentowanie<em>Zaakcentowanie</em>Zaakcentowanie
    Strong<strong>Strong</strong>Strong
    Cytat<cite>Cytat</cite>Cytat
    Tekst zawierający kod programu<code>Kod</code>Kod
    Lista punktorowana - znacznik <li> otwiera nowy element listy<ul> <li>Pierwszy element</li> <li>Drugi element</li> </ul>
    • Pierwszy element
    • Drugi element
    Lista numerowana - znacznik <li> otwiera nowy element listy<ol> <li>Pierwszy element</li> <li>Drugi element</li> </ol>
    1. Pierwszy element
    2. Drugi element
    Brak objaśnienia dla znacznika li.
    Listy definicji są podobne do innych list HTML. Znacznik <dl> otwiera listę, <dt> otwiera termin definicji, a <dd> otwiera samą definicję.<dl> <dt>Pierwszy termin</dt> <dd>Pierwsza definicja</dd> <dt>Drugi termin</dt> <dd>Druga definicja</dd> </dl>
    Pierwszy termin
    Pierwsza definicja
    Drugi termin
    Druga definicja
    Brak objaśnienia dla znacznika dt.
    Brak objaśnienia dla znacznika dd.
    Brak objaśnienia dla znacznika img.
    Domyślnie znaczniki nowych linii wstawiane są automatycznie, więc z takich znaczników należy korzystać tylko do wprowadzenia dodatkowych odstępów. Znacznik nowej linii różni się od innych, ponieważ nie występuje w dwóch wariantach (otwierającym i zamykającym). By być w zgodzie ze standardem XHTML 1.0, należy postawić znak " /" wewnątrz znacznika.Tekst ze znakiem końca liniiTekst ze znakiem końca linii
    Preformatowany<pre>Preformatowany</pre>
    Preformatowany

    Większość nietypowych znaków może być wprowadzona bezpośrednio bez żadnych problemów.

    Jeśli podczas wprowadzania treści pojawią się problemy należy wypróbować encje HTML. Przykładowa encja to &amp; dla znaku &. Pełna lista encji HTML jest umieszczona na tej stronie. Przykładowe znaki możliwe do uzyskania to:

    Opis znakuWpisuje sięOtrzymuje się
    Znak ampersand&amp;&
    Większy niż&gt;>
    Mniejszy niż&lt;<
    Cudzysłów&quot;"
  • Końce linii i akapitów rozpoznawane są automatycznie. Znacznik końca linii <br />, znacznik otwierający akapit <p> i znacznik zamykający akapit </p> są dopisywane automatycznie. Jeśli Drupal nie uwzględnił podziału na linie, należy po prostu dodać kilka nowych, pustych linii.
  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Końce linii i akapitów rozpoznawane są automatycznie. Znacznik końca linii <br />, znacznik otwierający akapit <p> i znacznik zamykający akapit </p> są dopisywane automatycznie. Jeśli Drupal nie uwzględnił podziału na linie, należy po prostu dodać kilka nowych, pustych linii.