Strukturer dit indhold med kategorier

Tak for dit bidrag: 

Joomla! artikler kan kategoriseres. Generelt set er kategorisering en proces, der består af at genkende, differentiere og forstå noget via abstraktion. Dette kan måske lyde kompliceret, men det er meget brugbart, når du skal administrere flere artikler.

Joomla! giver dig mulighed for at skabe så mange kategorier, som du ønsker. Det er muligt at bygge et kategoritræ, og en artikel kan derefter tilknyttes en af disse kategorier.

Aviser kan f.eks. bruge kategorier for bedre at kunne differentiere mellem deres mange artikler. Her er et eksempel fra en Joomla! template (Figur 1).

15. Enero 2011 - 16:40 - Joomla! 1.6 cocoate.com/node/5703
Joomla! 1.7 cocoate.com/node/8569Categories

Figur 1: Gavick Template December 2009

De bruger kategorien World News og under denne kategori er der to underkategorier som Politics, World, War, Disasters og more. Af og til er to niveauer nok som i dette eksempel; somme tider får du brug for flere. I Joomla! 1.5 var det ikke muligt at have mere end to niveauer. I Joomla! 1.7 kan du have så mange niveauer, du vil have. Joomla! har ikke længere sektioner - kun kategorier.

I Category Manager (Administration → Content Category Manager), kan du administrere dit kategoritræ og filtrere op til ti niveauer (Figur 2).

25. Febrero 2011 - 18:49 - cocoate.com/node/5703Category Manager

Figur 2: Category Manager

Ligesom en artikel består en kategori også af en titel, en beskrivelse og mange andre attributter og options. Den kan have et ekstra billede, som kan bruges i mange forskellige layouts. Billedet kan vælges i standard settings. En kategori kan også indeholde billeder i beskrivelsen (Figur 3).

15. Enero 2011 - 16:40 - Joomla! 1.6 cocoate.com/node/5703
Joomla! 1.7 cocoate.com/node/8569Categories

Figur 3: Category Edit Form

Når du logger ind på din Joomla! hjemmeside, kan du se kategorierne i example data. Navigationen bruger links til at vise alle artikler og underkategorier (Figur 4). Selv brødkrumme navigationen afspejler denne struktur.

15. Enero 2011 - 16:40 - Joomla! 1.6 cocoate.com/node/5703
Joomla! 1.7 cocoate.com/node/8569Categories

Figur 4: Kategorier som menu links på hjemmesiden

I Menu Manager (Administration Menu →  Om Joomla!), kan du se disse menu elementer, som linker til artiklerne i en kategori (Figur 5).

15. Enero 2011 - 16:40 - Joomla! 1.6 cocoate.com/node/5703
Joomla! 1.7 cocoate.com/node/8569Categories

Figur 5: Kategorier som menu links på hjemmesiden 

Du kan vælge mellem forskellige layouts til artiklerne. I Figur 5 kan du se hvilket layout, der kan bruges til hvilket link. Du kan vælge layoutet i redigeringsformularen som et menu element (Figur 6).

Mulige layouts:

  • en liste over alle kategorier
  • et blog layout (som på forsiden)
  • en kategoriliste

Afhængigt af layoutet har du mange muligheder for at konfigurere artiklerne og underkategoriernes udseende og opførsel.

15. Enero 2011 - 16:40 - Joomla! 1.6 cocoate.com/node/5703
Joomla! 1.7 cocoate.com/node/8569Categories

Figur 6: Kategori layouts

En liste over alle kategorier

Dette layout lister alle underkategorierne fra en udvalgt kategori (Figur 7).

15. Enero 2011 - 16:40 - Joomla! 1.6 cocoate.com/node/5703
Joomla! 1.7 cocoate.com/node/8569Categories

Figur 7: Layout alle kategorier

I dette tilfælde vises kategoribeskrivelsen fra kategorien Extensions. Et niveau af underniveauer med beskrivelser vises også på siden; det gælder også tomme kategorier. Artiklerne i de øverste kategoriniveauer er skjulte. Eksempel: Administration → Menus → About Joomla! Using Extensions → Edit.

Et blog layout (som på forsiden) 

Blog layoutet lister alle artiklerne fra en udvalgt kategori (Figur 8).

15. Enero 2011 - 16:40 - Joomla! 1.6 cocoate.com/node/5703
Joomla! 1.7 cocoate.com/node/8569Categories

Figur 8: Layout Blog

I dette tilfælde vises kategoribeskrivelsen fra kategorien Komponenter. Alle artikler, som er tilknyttet Komponenter, vises med deres teaser tekst i en klumme. Du kan sagtens få flere klummer. De første syv artikler i det øverste kategoriniveau er skjulte. Eksempel: Administration -> Menus -> Components -> Edit (Figur 9).

15. Enero 2011 - 16:40 - Joomla! 1.6 cocoate.com/node/5703
Joomla! 1.7 cocoate.com/node/8569Categories

Figur 9: Layout Blog settings

En kategoriliste 

Kategorilisten lister alle atikler fra en udvalgt kategori i en tabel (Figur 10).

15. Enero 2011 - 16:40 - Joomla! 1.6 cocoate.com/node/5703
Joomla! 1.7 cocoate.com/node/8569Categories

Figur 10: Layout Category List

I dette tilfælde vises kategoribeskrivelsen fra kategorien Joomla!. Alle artikler relateret til Joomla! bliver vist i en konfigurationstabel. Du kan vælge at skjule nogle dele af tabellen, og du kan sortere efter forskellige variabler. Eksempel: Administration → Menus → Components → Article Category list → Edit.

Conclusion

Kategorisystemet er stærkt og nemt at bruge. Du kan let strukturere hele din hjemmeside via det brugervenlige kategoritræ. En enkelt artikel kan tilknyttes en kategori.